KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Frederik Veis

Næstformand: Celine Christensen

Kasserer: Laust Jensen

Sekretær:: Dennis Petersen

Kommunikationsansvarlig: Natalie Jakobsen

Bestyrelsesmedlem:: Signe Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Majka Løvendahl