KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Signe Nygaard

Næstformand: Sarah Maria Rasmussen

Kasserer: Laust D. Jensen

Sekretær: Barbara Rousset

Bestyrelsesmedlem: Winnie Handberg