KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Signe Berg

Næstformand: Freja Bohn Jespersen

Kasserer: Aske Bejder Kristensen

Sekretær: Ida Ravn Homilius

Bestyrelsesmedlem: Ida Borchersen