KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Maria Svane-Christiansen

Næstformand: Trine Anja Petersen

Kasserer: Aske Bejder Kristensen

Sekretær: Signe Berg

Bestyrelsesmedlem: Mads Urenfeldt Bækgaard

Bestyrelsesmedlem: Linnea Lorenzen Fabricius