KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Mads Urenfeldt Bækgaard

Næstformand: Simon Vibe-Pedersen

Kasserer: Aske Bejder Kristensen

Sekretær: Lukas Bjarke Engbjerg

Konsulent: Maria Svane-Christiansen