KaserneRevyens bestyrelse bestod af:

Formand: Aske Bejder Kristensen

Næstformand: Simon Vibe-Pedersen

Kasserer: Mads Urenfeldt Bækgaard

Sekretær: Phillip Moesmann

Bestyrelsesmedlem: Linnea Lorenzen Fabricius