KaserneRevyens Bestyrelse bestod af: Formand: Mads Urenfeldt Bækgaard

Næstformand: Rakul

Kasserer: Siff Erdmann

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem: Anne Mette Appel Bestyrelsesmedlem: Majbritt Refstrup