KaserneRevyens Bestyrelse bestod af: Formand: Malene Wagner

Næstformand: Kåre Andersen

Kasserer: Henrik Matthiesen

Sekretær: Karina Juul Folsing 

Bestyrelsesmedlem: Jens Ulrich

Bestyrelsesmedlem: Ditte Svane

Bestyrelsesmedlem: Louise Ibsen