KaserneRevyens Bestyrelse bestod af: Formand: Mikkel Ottow

Næstformand:

Kasserer:  

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem: