KaserneRevyens Bestyrelse bestod af: Formand: Tanja Phaff

Næstformand:  

Kasserer:

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem: